Smart Moves 2009. Събиране на примки

Имаме поле, имаме части, имаме мисии. Трябва да започнем отнякъде. Но от къде ли?

Направихме робот, който е модификация на самотоварача. Основната разлика е, че вместо корда, използваме зъбно колело. Имаме и вилица, която върви нагоре-надолу. С тази конструкция ни се стори наи-удачно да започнем от събирането на примките.

мост и примки

Те са 11, 3 червени, 3 сиви, и по една жълта, кафява, зелена и оранжева. Пръснати са по цялото поле, разположени са по различен начин, някои дори са качени високо.

трудна примкаЗа сега си поставяме задача да съберем всички примки вляво от моста, те са по-близо до базата и съответно до началната позиция на робота.

примки и поле

За ориентиране по полето използваме двата светлинни сензора и черните линии. Пъвро събрахме една примка, след това две. Постоянно се налага усъвършенстване на вилицата на робота.

До момента събираме почти без проблем 4 примки. Остават още 7.

Related Posts

Leave a comment