Проверка на сертификат


Можете да достъпите, удостоверите и съхраните сертификатите на учениците като последвате връзката Retiffy.com.
В полето за търсене въведете номера на сертификата, например “A0030A”.

За Сертификатите

Издаваме сертификати на учениците за всеки модул, всеки учебен срок. Всеки сертификат е защитен със сериен номер в базата ни от данни и може да бъде проверен по номера си или със QR-кода, който e отпечатан долу вдясно.
Можете да използвате сертификатите при кандидатстване на ученика за различни училищни програми и стипендии в следващите години. Ще натежи във ваша полза.

Всеки сертификат съдържа описание на взетия учебен материал, академията и преподавателят, който е работил с учениците, както и субективен ранг за представянето на ученика. Рангът съчетава в себе си наблюдения за придобитите технически умения на Робопартанеца, дисциплината му в групата и отношението към работата и учебния материал.