С 5% инжЕнерна грешка!

– Как инженер доказва, че всяко нечетно число е просто?

– 3 е нечетно просто. 5 е нечетно просто. 7 е нечетно просто. 9 е нечетно…и е грешка на експеримента!

Решението на дадена задача, особено когато в самото решение са намесени роботи, често е трудно и непредсказуемо (с 5% инженерна грешка). Поведението на робота може да е доста различно във всеки един от опитите. Затова особено при първи сблъсъци с подобни задачи се прави една основна грешка (следва се следния сценарий):

Роботът се пуска и той бърка. Променя се конструкцията. Роботът пак се пуска и пак бърка. Променя се програмата. И пак се пуска и пак се бърка и пак се променя или конструкцията или програмата. Въпреки, че изглежда логично и рационално да се работи по този начин съществува опасност да се върнете на първоначалната конструкция и софтуер и да си зададете въпроса защо въобще въведохме дадените промени.

Решението, което SAPartans откри в подготовката си за FIRST Lego League 2009 Smart Moves не е ново. Нито супер гениално. В момента, в който сме достигнали до сравнително добро състояние на конструкция и софтуер се правят 6 поредни опита. По време на опитите никой няма право да променя нито конструкцията нито софтуера. Записват се резултатите от опитите и бележки за направените грешки. Обсъждат се възможните решения накуп. Така решението на един проблем няма да направи невъзможно решението на друг проблем. Въпреки, че проблемите са обсъдени накуп решенията им се имплементират едно по едно.

Резултати от събирането на 4 примки
Резултати от събирането на 4 примки

При шест примки отново използвахме същия подход:

Резултати от събирането на 6 примки
Резултати от събирането на 6 примки

Което е един доста добър резултат когато роботът трябва да събере 6 примки на различна височина и с диаметър около 3-4 сантиметра като тези:

Примка
Примка

Най-хубавото е, че в работата с роботи и въобще в роботиката не можеш дори за миг да спреш да се учиш.

Related Posts

Comments (2)

1 не е просто число!!!!!

Очаквах подобен коментар от математиците. Така е, 1 не е просто число. Ще го променя.

Leave a comment