Правила и Общи условия

Учебната година в училище по роботика Robopartans има два срока, от октомври до февруари и съответно от февруари до юни.

В един учебен срок ученикът взима две нива по 7 занятия – общо 14 посещения.

При отсъствие от редовно занятие ученикът има правото да отработи пропуснатия урок като удобен ден и час се уговаря с администратора на академията.

Занятията се осъществяват с помоща на сайта FLLCasts, който е продукт на училище по роботика Robopartans.

Група с под 4 деца може да бъде разпусната. Записаните в нея деца могат да бъдат прехвърлени в друга група със същата напредналост или да се върне платената до момента такса.

През лятото също се провеждат курсове по роботика. Летните ни групи са разпределени така, че за две седмици учениците да взимат 1 ниво.

Имаме няколко правила към нашите ученици относно тяхното поведение в занятията по роботика:

Трябва да се идва навреме! Закъснения не се толерират. Ако ви е трудно да идвате навреме, просто си спомнете, че всяка минута, с която закъснеете, лишава ученика от друга минута с роботите и легото.

Играчките и чупливите предмети остават извън училището. Не позволявайте на ученика си да носи личното си LEGO на занятия, защото се смесва с нашето и остава в училището. Ако ученикът иска да покаже някоя своя конструкция, винаги може да сподели снимка. Стъклени бутилки и други чупливи предмети са опасни и предпочитаме да не се носят в занятията, защото може детето да нарани себе си или друг ученик. Не се притеснявайте, не държим учениците си жадни, имаме диспенсър с вода и чашки за еднократна употреба.

Винаги помним потребителското си име и паролата. Ако ученикът не може да я запомни наизуст, нека винаги да си носи картончето, което съдържа тази информация.

Уважаваме се и търсим начин да се разбираме! Всеки Робопартанец има еднакви права спрямо останалите. Ето защо трябва да толерираме всички така, както искаме те да се държат с нас самите. Не обиждаме! Не нараняваме! Не пренебрегваме!

Цени на курсовете по роботика:

Всяка академия определя цените за територията на града в който оперира. Типично са между 120лв и 450лв за различните нива с различна продължителност като учебни часове.

Заплащане на такса

Заплащането на таксата е еднократно и се извършва най-късно до една календарна седмица преди началото на занятията. Ако таксата не е заплатена, ученикът може да загуби мястото си в съответната група.

  • Ако заплащате такса за братя/сестри, участващи едновременно в групи, получавате отстъпка.

Отказ от курс при вече платена такса

  • При отказване до една седмица преди и след началото на курса заплатената такса може да се върне
  • При отказване след започнат курс и внесена пълна такса се възстановява таксата за оставащите занятия като се удържат 60 лв такса за регистрация на платформата за обучение FLLCasts.com.
  • При отстраняване на курсист от ниво заради възпрепятстване на занятия Училище по роботика Robopartans не се задължава да възстановява, каквато и да е сума.

Присъствие в занятията

Ученикът в училището по роботика Robopartans трябва да посещава всички занятия, за да завърши успешно съответното ниво. За един учебен срок може да се отработят до 5 занятия, но е необходимо родителите да предупредят предварително преподавателя. Ако ученикът не е отработил повече от едно занятие, то няма да получи сертификат за завършване на нивото.

При закъснение от 15 или повече минути преподавателят има правото да не позволи на ученика да се включи в занятието.

Потребителски данни

Участието в нивата е свързано със създаване на уникално потребителско име и парола за достъп до eLearning системата на Robopartans. Потребителски данни не могат да се предават от и на други членове на семейството, участващи или участвали в курсове.

Лични данни

При регистрация на ученици за участие в занятията на Robopartans се събират данни от Robopartans и академиите на Robopartans, организиращи занятията. Робопартанс ООД има регистрация като администратор на лични данни. За целите на занятията на Robopartans академиите събират само и единствено тези данни. Координаторите и преподавателите по академиите имат достъп до тях и ги използват за реализацията на занятията и поддържане на връзка с родителите. Данните, които изискваме от вас, са:

Всичките имена на ученика

Учениците са ни много. Често се получава дублиране на “име” и “фамилия”. Ето защо са ни необходими и трите имена. С тази информация издаваме и сертификат на ученика за завършен курс. Ученик може да има повече от три имена и това не е проблем за нас. Посочете всичките имена на ученика.

Имена на родител

Имаме нужда да се обръщаме по някакъв начин към вас и тук ни трябват имената ви.

Телефон на родител

Вие ни поверявате вашия ученик. Необходимо е преподавателят да има бърза връзка с вас. Не ни давайте втория служебен телефон, който в три дни от седмицата не носите със себе си. Дайте ни телефон, на който можем да ви открием, ако се наложи.

Електронна поща на родител

На електронната поща ще получите “Писмо за потвърждение на регистрацията”; “Писмо с потребителско име и парола”; “Писмо за начало на курс”; “Няколко писма с обратна връзка от преподавателя”; “Писмо за завършен курс и сертификат”; “Няколко писма за последващи курсове и дейности, подходящи за развитието на вашия ученик в сферата на техническите науки”; “Писма при промяна на графика и напомняне, ако даден ден няма да има занятия поради ваканции и официални празници/почивни дни”.

Рождена дата на ученика

Не ЕГН, а рождена дата. Необходимо ни е да сме запознати с възрастта на ученика и на база на възрастта да определяме подходящ материал, който да му се предоставя.

Доверие в подхода ни

В Robopartans работим с хиляди ученици. Уважаваме всеки един от тях, но имаме и уникален подход. Като преподаватели преценяваме на кой ученик в групата в кой момент, колко внимание да обърнем. В една идеална група в Robopartans преподавателят отсъства и учениците могат да се справят сами. Очакваме доверие от ваша страна, че опитът ни ще доведе до възможно най-добрите резултати дори и когато някои от подходите ни ви се струват странни. Понякога един постоянно наблюдаван и следен в семейството ученик има нужда просто да бъде оставен на мира и да бъде по-самостоятелен. Но, разбира се, ние ще сме винаги на разположение за обратна връзка и дискусии.

Поведение в групата

Ако ученик активно възпрепятства учебния процес на групата, преподавателят може да го отстрани от конкретното занятие, като своевременно се свърже с родител на ученика. Ученикът ще остане на територията на училището по роботика до пристигане на родителя. Ако това поведение продължи и в следващите занятия, преподавателят има право да преустанови посещаването на занятията на този ученик. В такива случаи таксата не се възстановява.

Снимки и видео клипове от занятия

В занятията може да се направят снимки на учениците и техните роботи, както и видеоклипове на ученици и техните роботи с цел документиране на проведените занятия. Част от направените снимки и видеоклипове може да присъстват на сайта на Robopartans.com, в социални мрежи и др. В началото на първото ниво всеки ученик ще получи декларация, с която се съгласява или отказва направата на тези снимки/видеа.

Leave a comment