Съдържание

00:00 -​ Въведение
01:35 -​ Кратка история на Robopartans
02:56 -​ Какво ни отличава?
04:45 -​ Съдържание на това видео
05:03 -​ Какви комплекти използваме
06:26 -​ Роботика съчетава множество науки и дисциплини
07:41 -​ Умение: подреденост
08:38 -​ Как преподаваме програмирането
09:43 -​ Задвижване на робот-кола
10:17 -​ Учебната програма е 3 години
11:48 -​ Как протича едно занятие: въведението
13:13 -​ Запалваме интереса на учениците с яките задачи
14:32 -​ Поощряваме да се правят грешки
15:57 -​ Как протича занятието: строене, програмиране, разглобяване
16:37 -​ Продължителност на урока за деня
17:14 -​ Изморяват ли се учениците за толкова време?
18:32 -​ Нямаме сухи лекции, имаме диалог
19:20 -​ Само за отличници ли е подходящо?
21:32 -​ Работим индивидуално с учениците
21:56 -​ Развиваме умения за четене с разбиране
22:59 -​ Скриваме сложните неща за слабите ученици
23:23 -​ С Роботиката искаме да отворим черната кутия
23:50 -​ За учебната програма подробно
25:44 -​ Демонстрации на още два робота
28:37 -​ Подробно за учебната програма за напреднали
31:35 -​ За Меките умения: Самостоятелност и увереност
33:41 -​ Фина моторика и пространствено мислене
35:55 -​ Успешна история от родител за подреден ученик
36:38 -​ За методиката ни
38:10 -​ Предварително четене на уроците
39:16 -​ Не пишем оценки на учениците
39:52 -​ Малки групи с по 10 ученици
40:35 -​ Каква обратна връзка ще получите
41:24 -​ Учениците получават сертификат
42:26 -​ За наградите в роботика
43:30 -​ Елате да видите роботите преди да ги разглобят
44:33 -​ Какво е да си родител по роботика