Съдържание

00:00 – Въведение
00:32 – Какво представлява роботиката?
00:55 – Какво се случва в едно занятие?
01:46 – Колко продължава едно занятие?
02:04 – Изморяват ли се за толкова време?
02:49 – Какво ви отличава от другите?
03:52 – Пример за понятия, които разказваме на учениците
04:05 – Демонстрация на робот
04:21 – Демонстрация на програмирането
05:29 – Повече от 3 години учебни материали
06:42 – Създаване на не-LEGO роботи
07:05 – Състезания по роботика
07:22 – Начало и продължителност на курсовете
07:53 – Какъв ще стане като порасне?
08:21 – Как става записването?
09:37 – Множество академии в много градове