Кои сте вие?

Екип от млади специалисти с призвание да предадат знанията и уменията си на учениците.

Какво сте правили, какво сте постигнали, защо да ви изберем?

От пет години организираме занятия по роботика и повече от 2000 ученици са преминали през занятията ни в 6 града в страната. Организации от 6 държави от Англия до Япония ни търсят за да им партнираме в органиране на академии по роботика и да използват нашата уникална учебна програма.
Ученици и ментори по състезателна роботика от над 40 страни по света използват нашите видео уроци на английски  език.

Как мога да участвам?

Следете страницата ни Регистрация за текущите възможности да участвате.

Как протича едно занятие?

Как протича едно занятие?

В първата половина от занятието се построяват роботи от LEGO, в които освен пластмасовите части има електрически двигатели, сензори и компютърен контролер, с помощта на който учениците програмират робота във втората част от занятието. Учениците програмират самостоятелно, а преподавателят показва принципите, чрез които се решават поставените задачи. Всяко следващо занятие задачите надграждат предишните и учениците се научават да използват различните сензори на робота и различни понятия от програмирането. В първите занятия се строи по инструкции, постепенно инструкциите стават по-малко и се търси творчество от страна на учениците.

В последните 10 минути преди края се разглобява робота. Тоест ако дойдете на края на занятието няма какво да видите – роботите са разглобени.

Какво е решението? Как може да видим роботите на децата? – Тъй като не организираме открити уроци най-доброто решение, което сме видели е да оставите на учениците джиесем, фотоапарат – нещо с което могат да заснемат робота и после да покажат вкъщи какво са правили. В противен случай на въпроса „Какво правихте днес?“ те почти винаги ще отговарят „Амии, робот“. „Какъв робот – малък“. „Какво правеше – движеше се“. Все още в първите няколко занятия нямат речника да разкажат какво са направили по време на занятието.

Какво трябва да знаят родителите преди началото?

Какво трябва да знаят родителите за занятията? – Това което е важно за занятията, е че не е нужно отначало да купуват роботите. Роботите ги предоставяме ние. Те са изключително хубави, ценни и полезни. От тях може да се научи много. Хубаво е да ги имат вкъщи, но за да се оправят учениците сами трябва да са изкарали поне ниво, две за да могат реално да добавят някаква стойност в работата с тези роботи.

Роботът от занятието остава ли за учениците? – Много ни питат дали може да си вземат роботите за вкъщи – Не. Роботите се конструират и програмират. После с тях се решават задачи. Накрая се разглобяват, за да могат да се използват от следващата група. Роботите не остават за учениците накрая на занятието.

Децата сами ли работят? – Във всяко занятие учениците работят по двама на един комплект, един лаптоп, един робот. И целта е да се научат да работят заедно. Четири ръце върху един робот. От сега нататък, особено в сферата на техническите науки винаги ще работят заедно затова е много важно от малки да ги накараме да работят заедно. Като ние им даваме възможност да се научат. Разбира се ако групата е нечетна един човек понякога ще остава сам, но горе-долу всеки път този човек е различен.

Каква точно е ролята на преподавателя?

Каква точно е ролята на преподавателя? – Ролята на преподавателя в занятията по роботика е да организира и мотивира учениците. Също така той е тук за да даде насоки. Много е важно учениците да задават въпроси, интереса който имат, желанието което те имат да научат реално са въпросите, които те питат. Преподавателя е тук и може да отговори на някои от въпросите, но със сигурност няма да има лекционната част в която той да се опитва да ги научи на нещо. Тук целта е те да научат, да пожелаят да научат, да питат въпроси.

Този подход не е ли странен за учениците? – Много често учениците виждат това като нов подход, в който те биват оставени да търсят. Докато в училище структурата е малко по-различна. И предполагаме в училище материала, които трябва да бъде преподаден е толкова голям, толкова обширен, че предполага учениците да не бъдат оставени толкова свободно да търсят и да питат.

Какви преживявания и умения ще натрупат децата?

В рамките на занятията и нивата, учениците имат възможност да експериментират, да опитват свои оригинални идеи и да научат че грешките са пътя към успешното решение.
Учениците работят по двойки и се научават освен на технически умения и на работа в екип с различни връстници с различни характери.
От техническа гледна точка роботиката е интер-дисциплинарна наука и целим да запалим интерес в учениците към различните инженерни науки: Програмиране, Електроника, Механика, Конструиране, Дизайн.
Всичко това разбира се почива на Математика и Физика, които някак неусетно са вмъкнати в занятията.

Математиката и физиката не са ми силни предмети, мога ли въпреки това да се занимавам с роботика?

Можеш и още как. Да, математиката и физиката са важна част, но с обученията по Лего роботика се стремим да покажем, че сложната теоретична страна на математиката и физиката може да бъде представена по един съвсем различен начин. Не се учудвай, ако откриеш в себе си неподозирана страст към тези предмети. А освен всичко, в училище по роботика „Robopartans“ ние строим, сглобяваме, пробваме и се кефим на готините си роботи.

От къде мога да закупя комплект за Лего роботика?

Информацията е систематизирана на страницата ни „Покупка на комплект

Лего роботите са за малки деца, аз съм десети клас и съм вече голям, на мен за какво ми е да се записвам?

Комплектите са подходящи за всички над 10 годишна възраст и с тях могат да се правят както прости конструкции, така и много сложни механизми, като например Тристепенна скоростна кутия. Всичко е въпрос на правилен подход и захващане с подходяща по сложност задача, а ние определено сме се погрижили за това.

Защо щитът на логото на "Robopartans" изглежда така, след като щитът на спартанците е кръгъл?

Това не е спартанец, а робопартанец и може да има какъвто си иска щит 🙂