Екип

Елвис Бабуров

Преподавател

Димитър Луканов

Преподавател

Иво Гергинов

Преподавател

Анита Николова

Преподавател

Виден Димитров

Преподавател / Координатор

Теодор Райчев

Преподавател

Алекс Бучков

Управител - Бургас

Илиян Илиев

Преподавател

Габриела Чотова

Преподавател

Николина Данова

Преподавател

Тодор Чакъров

Преподавател

Ивайло Иванов

Преподавател

Калин Стаматов

Преподавател

Мартин Грозев

Преподавател

Снежана Тодорова

Преподавател

Самвел Матинян

Преподавател

Пенка Грозева

Преподавател