Екип

Елвис Бабуров

Преподавател

Димитър Луканов

Преподавател

Иво Гергинов

Преподавател

Виден Димитров

Управител - София Лозенец

Теодор Райчев

Преподавател

Алекс Бучков

Управител - Бургас

Илиян Илиев

Преподавател

Габриела Чотова

Преподавател

Николина Данова

Преподавател

Тодор Чакъров

Преподавател

Калин Стаматов

Преподавател

Мартин Грозев

Преподавател

Снежана Тодорова

Преподавател

Самвел Матинян

Преподавател

Пенка Грозева

Преподавател

Цветко Парандиев

Преподавател

Павел Господинов

Преподавател

Христо Цонев

Преподавател