Натали Стойчева

Преподавател, Координатор

Мариела Златева

Преподавател, Преподавател Предучилищна Роботика

Диана Георгиева

Преподавател Предучилищна Роботика

Моника Желязкова

Преподавател, Преподавател Предучилищна Роботика

Анжело Кискуцу

Преподавател

Джейхан Еминов

Преподавател

Михаела Аврамова

Преподавател

Силвия Илиева – Атанасов

Преподавател Предучилищна Роботика

Самвел Матинян

Преподавател