Тодорка “Дори” Милкова

Преподавател Предучилищна Роботика

Елена Димитрова

Преподавател предучилищна роботика

Весел Танев

Преподавател, Ръководител Предучилищна Роботика

Нина Солнцева-Христова

Преподавател Предучилищна Роботика

Натали Стойчева

Преподавател, Координатор

Мариела Златева

Преподавател, Преподавател Предучилищна Роботика

Моника Желязкова

Преподавател, Преподавател Предучилищна Роботика

Анжело Кискуцу

Преподавател

Михаела Аврамова

Преподавател

Самвел Матинян

Преподавател, Разработка на учебна програма