Варна

Самвел Матинян

Преподавател

Младен Николов

Преподавател

Виктория Йорданова

Ръководител академия Варна

Любомир Люцканов

преподавател

Александър Павлов

Преподавател

Красимира Колева

Преподавател

Павел Петров

Преподавател

Ралица Вировска

Преподавател