Идеята за робота се роди малко преди провеждането на конкурс за млади таланти по пианото. Искахме да дадем възможност на учениците за изиграят една доста стари и забавна игра, в която роботът изсвирва нещо, след което Вие трябва да го повторите използвайки клавишите. Мелодията става все по-трудна и по-трудна.

ПианобоТ
Разработван от Камен Даалийски и Кирил Митов
Статус Завършен в 4/7 тоналност
Профил
Тип Умен робот. Често страннен.
Кодово наименование R-04 Pianobot
Предназначение Участие в изложения и игри
Основни характеристики
Клавиши 4
Лампа 1
Наизустени мелодии 8
Език за програмиране NXC
Сорс код на програмата  Pianobot.pdf

Участията на робота винаги са запаметяващи си. Някой от децата дори успяват да го победят и да преминат през всичките 8 нива.