Тодорка “Дори” Милкова

Преподавател Предучилищна Роботика

Елена Димитрова

Преподавател предучилищна роботика

Весел Танев

Преподавател, Ръководител Предучилищна Роботика

Нина Солнцева-Христова

Преподавател Предучилищна Роботика

Янко Антонов

Преподавател, Мениджър Бургас

Димо Дросев

Преподавател

Петър Петров

Преподавател

Виктор Димитров

Преподавател

Деян Джумалийски

Преподавател

Натали Стойчева

Преподавател, Координатор

Мариела Златева

Преподавател, Преподавател Предучилищна Роботика

Моника Желязкова

Преподавател, Преподавател Предучилищна Роботика

Анжело Кискуцу

Преподавател

Джейхан Еминов

Преподавател

Михаела Аврамова

Преподавател

Eкатерина Мицева

Преподавател

Борислав Тодоров

Преподавател

Светозар Чалъков

Преподавател