Преподавател

Самвел Матинян

Преподавател

Младен Николов

Преподавател

Пенка Грозева

Преподавател

Цветко Парандиев

Преподавател

Павел Господинов

Преподавател

Христо Цонев

Преподавател

Виктория Йорданова

Ръководител академия Варна

Любомир Люцканов

преподавател

Димитър Пеев

Ръководител

Десислава Цокова

Преподавател

Боряна Борисова

Преподавател

Донка Симеонова

Преподавател

Иван Божилов

Преподавател / Координатор

Петър Пеловски

Преподавател

Александър Павлов

Преподавател

Михаил Кирилов

Преподавател

Данислав Желязков

Преподавател

Красимира Колева

Преподавател

Павел Петров

Преподавател

Стефан Ангелов

Преподавател