Петя Русинова

Преподавател

Тодорка “Дори” Милкова

Преподавател Предучилищна Роботика

Елена Димитрова

Преподавател предучилищна роботика

Весел Танев

Преподавател, Ръководител Предучилищна Роботика

Нина Солнцева-Христова

Преподавател Предучилищна Роботика

Димо Дросев

Преподавател

Деян Джумалийски

Преподавател

Натали Стойчева

Преподавател, Координатор

Мариела Златева

Преподавател, Преподавател Предучилищна Роботика

Моника Желязкова

Преподавател, Преподавател Предучилищна Роботика

Анжело Кискуцу

Преподавател

Михаела Аврамова

Преподавател

Здравко Мавродиев

Преподавател

Алекс Бучков

Управител - Бургас, Стара Загора, Пловдив

Габриела Чотова

Преподавател

Николина Данова

Преподавател