Натали Стойчева

Преподавател, Координатор

Мариела Златева

Преподавател, Преподавател Предучилищна Роботика

Диана Георгиева

Преподавател Предучилищна Роботика

Моника Желязкова

Преподавател, Преподавател Предучилищна Роботика

Анжело Кискуцу

Преподавател

Джейхан Еминов

Преподавател

Михаела Аврамова

Преподавател

Силвия Илиева – Атанасов

Преподавател Предучилищна Роботика

Eкатерина Мицева

Преподавател

Борислав Тодоров

Преподавател

Светозар Чалъков

Преподавател

Здравко Мавродиев

Преподавател

Елвис Бабуров

Преподавател

Димитър Луканов

Преподавател

Виден Димитров

Управител - София Лозенец

Теодор Райчев

Преподавател

Алекс Бучков

Управител - Бургас и Стара Загора

Габриела Чотова

Преподавател