Детайлно описание на академиите

Организиране на Локална академия “Robopartans”

Този документ описва структурата на Локална академия “Robopartans”. Академията работи с ученици в училища, читалища, университети и други обучителни организации по начин и график, подходящи за дадената организация.

Основната цел на Robopartans и мрежата от партньори е да подобри образованието в сферата на техническите науки и ИТ като предоставя необходимата учебна програма, материали, иновативни методологии, средства, процеси и сертификати на организации и физически лица. Постигаме целите си, като включваме от 8 до 16-годишни ученици в занятия с роботи и други занятия за по-големи ученици.

Robopartans съдейства на локални академии, които ще работят с ученици в областта на техническите науки. Съдействието се изразява в обучение на инструктори, предоставяне на цялото необходимо знание за успешно провеждане на занятията, инфраструктурата от интернет сайтове и софтуерни решения и подкрепа за оперативната дейност в Локалната Академия.

Цена

Организирането на Локална академия “Robopartans” включва два разхода:

 • Първоначален разход за обучение, инфраструктура и поддръжка

 • Достъп до учебна програма – Локалните Академии може да достъпват учебната програма за фиксирана цена за всяко участие на ученик в ниво.

Предимства на Локалната академия “Robopartans”:

 • Академията обучава ученици, следвайки установените от Robopartans процеси. Организацията също така разполага с гъвкавост да въвежда подходящи промени в предоставените процеси;

 • Академиите получават учебната програма на фиксирана цена за всяко участие на ученик и може да финансират дейността си по подходящ за тях начин – правителствени фондове, такси от родителите, спонсорства от донори.

Детайли на Локалната академия Robopartans

Работи директно с ученици. За тази цел използва подходящи зали, комплекти по роботика и компютри.

За да провежда занятия, Академията трябва да закупи и осигури достъп на ученици до учебната програма и да разполага с обучени от Robopartans инструктори.

Академията трябва да разполага с подходящото онлайн присъствие и да достъпва инфраструктурата, предоставена от Robopartans.

Локалната академия има нужда от:

 • Учебна програма

 • Комплекти по роботика – в отношение 2:1 ученици/комплекти

 • Компютри – в отношение 2:1 ученици/компютри

 • Инструктори – в отношение 12:1 инструктори/ученици при провеждане на групи

 • Учебна стая – повече от 3 кв. м на работно място

 • Достъп до Retiffy и FLLCasts

 • Интернет инфраструктура

 • Организационно знание и поддръжка

Срок:

 • Локалната Академия сключва договор с дадена Регионална академия за период от три години, след което той може да бъде предоговорен и удължен.

Първи стъпки в реализирането на локална академия

Първата стъпка от организиране на Локална академия е обучение на инструктори. Инструкторите се обучават в 3-дневен семинар на място плюс два месеца отдалечено. След тези два месеца инструкторите ще имат правото да работят с ученици.

Освен подготовката на преподаватели трябва да се отдели допълнително време за обучение на организатора на Локалната академия, за да знае той как да ръководи цялата структура. През двата месеца на обучение Локалната академия трябва да започне да се рекламира пред родители и ученици, които могат да вземат участие в занятията. Трябва да се уточнят и инструкторите, които ще поемат занятията, мястото на провеждане на занятията, как ще се набавят техническите материали (роботи и компютри), средствата на локална реклама и др.

Локалната академия трябва да е готова да започне работа с деца в началото на всеки един от двата учебни срока.

Очаквания от Локалната академия

Целта на Robopartans е да достигне до повече ученици и да събуди интерес в тях към техническите науки.

Локалната академия предоставя обучение на ученици, следвайки изградените от Robopartans учебна програма, методология, процес. По време на партньорството Локалната академия трябва да се стреми да достигне до все повече и повече ученици.

Финансиране за роботи, компютри и зала

Локалната академия трябва да финансира и придобие необходимите роботи и компютри. Robopartans може да съдейства в процеса на поръчка на големи количества, които след това да се разпределят към Локалните академии. Имайки предвид всички търговски регулации в дадена държава и регион, Локалната академия трябва сама да прецени как да се сдобие с роботите и лаптопите. При желание от ваша страна Robopartans може да изпрати оферта.

Изисквано време

Месец

Задача

Първи

Въведение в структурата на академията и приключване на преговорите с Robopartans.

Първи – Втори

Осъществяване на връзки с потенциални ученици. Първи рекламни дейности.

Втори – Трети

Намиране и обучение на инструктори.

Работна среща с управителите на Локалната академия.

Трети – Четвърти

Начало на провеждането на групите.

 

Определения

Robopartans

Робопартанс ООД е организация, работеща в сферата на техническото обучение, проучвания и разработка. Нашата цел е да помогнем на организации в цял свят да реализират техническо и ИТ образование.

Robopartans е създател на учебна програма и материали за обучение на ученици по роботика чрез LEGO MINDSTORMS комплекти и софтуер, и разполага с всички запазени права за използваната програма и методология.

Робопартанс се намира в София, България, и можете да се свържете с нас на:

http://www.robopartans.com

+359 887 762687

school@robopartans.com

Регионална академия “Robopartans”

Регионална академия “Robopartans” е организация, която е отговорна за организирането на занятията и достигането до ученици в даден регион. Това може да е град, област или държава. Регионалната академия е независима от Robopartans стопанска или нестопанска организация, която оказва подкрепа на ученици и Локални академии.

След подписването на договор, Регионалната академия получава правата да представлява Robopartans в дадения регион и да препродава достъпа до учебната програма и материалите по начин, който намери за добре.

Регионалната академия може да включва и Локална академия в себе си, но не е задължена.

Регионалната академия обаче е задължена да разполага с Robopartans преподаватели, за да предоставя обучение и подкрепа на Инструктори и Локални академии.

Регионалната академия трябва да работи с поне три Локални академии всяка година.

Локална академия “Robopartans”

Организация (компания, училище, университет), която провежда занятия директно с ученици. Локалната академия работи с ученици, след като е подписала необходимия договор с Регионална Академия. Договорът определя правата на академията да работи с ученици, да достъпва учебната програма, да получава обучения на инструктори и подкрепа по начин, определен от Регионалната Академия.

Локалната академия трябва да осигури комплектите по роботика, компютрите, инструктори и място за провеждане на занятията.

Ученик на Robopartans

Ученици са всички хора, взимащи участие в занятия на Robopartans, организирани от Регионална или Локална академия. За ученици се считат деца, юноши, младежи в университети и професионалисти. При завършване на ниво ученикът получава валиден сертификат от Robopartans, издаден от Локална академия чрез платформата Retiffy.

Сертифициран ученик на Robopartans

Учениците могат да участват в множество от нива. След приключване на дадено ниво те получават сертификат за участие.

След приключване на три пълни нива всеки ученик може да получи Сертификат за постижение. Той се получава след успешно положен виртуален изпит, проведен от Robopartans на цена от 100$.

Сертифициран инструктор на Robopartans

Сертифициран инструктор на Robopartans е професионалист работещ с ученици върху теми като Роботика. Инструкторите се сертифицирани за дадена тема и трябва да са присъствали на организиран от Регионална Академия курс на обучение по тази тема. Регионалната академия определя цените за подготовка на инструктори. Обучението трябва да се е провело от сертифициран от Robopartans преподавател. Сертификатът се получава след виртуален изпит провеждан от Robopartans на цена от 100$.

Сертифициран преподавател на Robopartans

Сертифициран преподавател на Robopartans е професионалист, който разполага със знанията да обучава други инструктори и преподаватели. Преподавателите са сертифицирани за дадена тема и трябва да са присъствали на организиран от Регионална академия курс за подготовка. Сертификатът се дава след виртуален изпит, провеждан от Robopartans на цена от 150$.

Преподавателят трябва периодично да работи с ученици и да провежда поне 4 групи в годината.

Ниво по роботика

Дадено ниво се състои от 7 урока с продължителност 2 до 3 часа за ученици съответно на 8-9 години и 10-16 години. Урокът обикновено се провежда веднъж в седмицата. Ако Локалната академия намери за добре, може да провежда повече от един урок на седмица, но не повече от 4 урока на седмица.

Комплект по роботика

В занятията по роботика учениците работят с комплекти по роботика. В курсовете за начинаещи се използват LEGO Mindstorms Robotics Sets. Това включва NXT (комплекти 9797, 9695, 2000080) или EV3 серията (Core Set + Expansion Set)

Компютър

По време на занятията учениците работят с компютри. Тези компютри трябва да разполагат с поне 1GB RAM, честота на процесора от 1.5 GHz и екран от поне 10.1 инча.

Зала

Залата е помещение, в което учениците работят. Всяка зала трябва да е оборудвана с подходящи мебели, за да осигури здравословно провеждане на занятията спрямо наредбите и законите в даден регион.

Залата се състои от места за работа. Едно място за работа се състои основно от Комплект, Компютър и двама Ученици. Пространството трябва да е поне 3 кв. м. на работно място.

Интернет инфраструктура

Състои се от онлайн присъствието на Robopartans на международно и регионално ниво и включва: сайт за управление на регистрациите, блогове, новини и информация за занятията; Facebook страница; Youtube канал.

Retiffy

Retiffy е онлайн платформа за управление на процеса по сертифициране. Всички ученици, инструктори и преподаватели трябва да са регистрирани в Retiffy.

FLLCasts

FLLCasts е онлайн платформа за разпространение на уроци към ученици в сферата на роботиката. Всеки Ученик, Инструктор и Преподавател трябва да разполага с достъп до FLLCasts.

 

 

Leave a comment