Discord сървър на Robopartans

В нашия дискорд можете да се свържете с преподавателите от всички 11 академии в България.
Това е онлайн общество за градивно прекарване на времето с обучителни игри по програмиране и аналитично мислене. Тук преподавателите предоставят онлайн съдействие – проверяват решенията на задачи по роботика, които сме поставили.
Също така си говорят с учениците, на които им се говори за роботика, технологии, технически проблеми с онлайн обучението в редовното училище, или за развлечения на последно място, когато другите теми са изчерпани.

Нашият линк

https://discord.gg/Z4mRPUE

Като всяко модерно приложение, и в дискорд може да се влиза през телефон, таблет, браузър или да се инсталира на компютър. За целта на дистанционното обучение, препоръчваме да се използва инсталираната версия на компютър.

Как се работи с Discord

Как се инсталира и влиза в дискорд

За да си инсталирате Discord, отидете на https://discord.com/ и изпълнете типичните стъпки за инсталация.

 

Как се качват файлове за решени задачи

Емил Христов, наш дългогодишен ученик ни съдейства в изработването на това видео: