Ден на роботиката в ТУ – София

“Колега, вие за роботите ли идвате?”

На 29 март в Техниченси университете София ще се проведе ден на роботиката. Искам да ви поканя да присъствате. Организира се от клуба по роботика воден от млади и нахъсани студенти. Ще има роботи, състезания както и можеби малка лекционна част.

Related Posts

Leave a comment