Подготовка за FIRST Lego League – ден 2. Изследовател

Да знам – за ден 2 пиша след като писах за ден 3, но сега намерих възможност.

Ден 2 от подготовката за FIRST Lego League – 18 Юли 2009

Пропуснахме да представим Камен със снимка затова ето го и Камен

Ето го и Камен

Целта на втория ден бен да сглобим първия си робот със сензори различен от посочения в книжката. Разполагайки с два комплекта се концентрирахме върху идеята за Изследовател. Изследователят обхоща стая с обекти без да се блъска в тях. Когато достигне до обект, трябва да прецени дали да завие наляво или надясно.

Пътят към решението не бе лек, но със сигурност забавен

img_8979

img_8980

И разбира се резултатите:

Изследовател първи
Изследовател първи
Изследовател втори
Изследовател втори

Някой от основните проблеми бе как да завиеш на 90 градуса. Уфф – исках да кажа π/2. След като окръжността е 2πr то 90 градуса от нея са πr/2. С линийка се смята разстоянието между гумите на робота, обиколката на гумите и броя на оборотите, които трябва да се направят!!! Така е в математическите гимназии.

Related Posts

Leave a comment