Ниво ь (ер малък)

Първо ниво за ученици от 1-ви клас ги въвежда в света на роботиката и Robopartans.

Децата се запознават с нашата система за електронно обучение, с комплектите, с които работим в занятията и техните възможности, и правят първите си стъпки в света на програмирането.
Разглеждат се основни принципи за конструиране и движение на роботите. Учениците ще се научат да визуализират изображения и текст върху екрана на робота, както и да възпроизвеждат звук.

Продължителност:

7 занятия от по 2 астрономически (3 учебни) часа