Роботиката е сред най-подходящите начини да запознаем учениците с технически науки като физика, математика, информационни технологии и програмиране. Часовете по роботика протичат забавно и интересно, докато учениците трупат познания в различните научни области. Познания, които определено отварят много врати в ерата на бързоразвиващото се информационно общество.

В началните курсове ученици работят с комплекти LEGO Mindstorms, а в напредналите и с други технологии. Чрез LEGO роботите бързо се създават и тестват различни конструкции. Учениците се запознават с основните физични и инженерни концепции. Правят първите си стъпки в програмирането, използвайки софтуер, който е специално разработен за ученици.

Учебният план в училището по роботика е разделен на четири възрастови групи. Всяка от тях съдържа отделни модули от по 14 занятия, като всеки модул е изграден на база сложността на материала. След преминаването на първите 4-5 модула от програмата всеки Робопартанец придобива по-практичен поглед върху науката и прави първите си крачки в света на роботите. Учениците могат сами да си поставят цели и да ги реализират чрез роботите, докато курсът на обучение продължава да ги въвежда в Състезателна Роботика, Програмиране и Технологии.