Регистрация за ученици

Смесени (Дистанционно-присъствени) курсове

Ден отворени врати организирани редовно

Присъствени курсове

Регистрация за преподавател

Перфектният курс

Взима се готова количка с дистанционно управление, маха се електрониката й, и на мястото на електрониката поставяме наш малък компютър. Разработваме няколко програми и мобилни приложения, за да контролираме и програмираме количката отдалечено. Научете повече на страницата Перфектният Технически Курс

Игра на живот с роботи (Едно ниво за напреднли)