Ниво З

Това е осмото ниво от учебния план по Лего роботика за ученици от трети и четвърти клас.

В това ниво учениците се запознават с работата на четвъртия сензор в комплекта по роботика – жироскопичният сензор. Роботите са тематични и приличат на лодки, яхти и платноходи. С помощта на жиро-сензора учениците насочват роботите по курс по определен ъгъл и засичат отклонения от курса. В открито море може и да има и морски чудовища и корабите им са програмирани да засичат рязка промяна в ускорението, с помощта на същия сензор.

Продължителност:

7 занятия от по 2 астрономически (3 учебни) часа