Ниво Ж

Това е седмото ниво по програмата за Роботика с LEGO за ученици от трети и четвърти клас.

В това ниво учениците се фокусират на работа със сензора за завъртане, който се намира във всеки един двигател от комплекта.
Роботите имитират животни и техните поведения. Създават се програми, които засичат дали животните успешно са хванали нещо в щипките или човките си. Сензорът в двигателите позволява на роботите да се връщат успешно назад в леговищата си дори и след използване на неограничено движение.

Продължителност:

7 занятия от по 2 астрономически (3 учебни) часа