Ниво E

Това е шестото ниво от учебния план по Лего роботика за ученици от трети и четвърти клас.

В това ниво за първи път са нужни два робота едновременно, за да се решат задачите в занятията. Учениците трябва да обсъждат заедно общ подход към проблемите и да разпределят ролите си. Изграждат се разнообразни роботи, дори кран, който товари полезни изкопаеми в камион. Учениците използват по два сензора едновременно, за да намират целта си и да усещат кога партниращият им робот е готов със своята част от задачата.

Продължителност:

7 занятия от по 2 астрономически (3 учебни) часа