Ниво 4.5 е осма част от курса по “Роботика с лего” предназначена за ученици от 5-ти, 6-ти и 7ми клас.

–ТБА–

Продължителност:

7 занятия от по 3 астрономически (4.5 учебни) часа