Ниво 2.5 е третото ниво от курса по „Роботика с Лего“. В занятията се конструират роботи животни и се търсят решения за начина им на придвижване. Предоставят се само части от всяка конструкция като учениците сами търсят начин да я довършат. Въвеждат се абстракции като групиране на блокове и използване на променливи. Роботите започват да стават „по-умни“, като пазят вътрешно състояние, запомнят предишните си действия и на тази база определят следващите си стъпки.

Продължителност:

7 занятия от по 3 астрономически (4.5 учебни) часа