Ниво 2.5

Четвъртото ниво от учебната програма по LEGO роботика за ученици от 4-ти, 5-ти и 6-ти клас.

В това ниво учениците се фокусират на работа със сензора за завъртане, който се намира във всеки един двигател от комплекта. Освен това се запознават с работата на четвъртия сензор в комплекта по роботика – жироскопичният сензор.
Първите роботи имитират морски животни и техните поведения. Създават се програми, които засичат дали животните успешно са хванали нещо в щипките или човките си. Сензорът в двигателите позволява на роботите да се връщат успешно назад в леговищата си дори и след използване на неограничено движение. Изграждат се и роботи-лодки, яхти и платноходи. С помощта на жиро-сензора учениците насочват роботите по курс по определен ъгъл и засичат отклонения от курса. В открито море може и да има и морски чудовища и корабите им са програмирани да засичат рязка промяна в ускорението, с помощта на същия сензор.

Продължителност:

7 занятия от по 3 астрономически (4.5 учебни) часа