Ниво 2.0

Третото ниво от учебната програма по LEGO роботика за ученици от 4-ти, 5-ти и 6-ти клас.

Роботите започват да използват по два или три сензора едновременно и учениците създават по-сложни програми за тях. Изучава се действието на диференциала и как той помага на роботи с един задвижващ двигател да завиват. Роботите си взаимодействат като си предават информация или детайли един на друг и учениците изучават задълбочено как да следват линия по-плавно. В края на работния ден роботите излизат от поточната линия и се възстановяват с игра на волейбол.

Продължителност:

7 занятия от по 3 астрономически (4.5 учебни) часа.