Това е второто ниво за ученици от прогимназиалния етап на обучение. През 7-те занятия се разглеждат мобилни роботи с усложнени конструкции с до 3 мотора и задачи базирани на познатите сензори за допир, цвят, и разстояние. Разглеждат се различни вариации на сглобяване на моторите към конструкциите. Роботите вече не използват само стандартните две гуми, прикрепени към два отделни мотора. Задачите позволяват повече творчество от страна на учениците. Разглеждат се зъбни предавки и методи за повишаване на скоростта или тягата на робота. Нивото завършва със състезание по роботско сумо.

Продължителност:

7 занятия от по 3 астрономически (4.5 учебни) часа