Това е първото ниво за ученици от прогимназиалния етап на обучение. През 7-те занятия децата ще се запознаят с комплекта, всички сензори включени в него – ултразвуков сензор, светлинен сензор, жироскопичен сензор, сензор за допир и ще направят първите си стъпки в света на програмирането. Ще се запознаят с основни концепции като условен оператор, цикъл, паралелни действия и т.н.

Продължителност:

7 занятия от по 3 астрономически (4.5 учебни) часа