3D моделиране, анимации и принтиране

Училище по роботика Robopartans организира курс по 3D моделиране,  анимации и принтиране за начинаещи подходящ за ученици от 12 до 18г.
Целта на курса е участниците да придобият базови познания за работа със софтуер за 3D моделиране и умения, които биха им помогнали при дизайн на компютърни игри, създаване на компютърни анимации или други 3D изображения. В света на техническите науки в един момент винаги се използва софтуер за моделиране, симулиране и анимации и курсът дава едно добро начало за усвояване на основните понятия. Следваща стъпка е да симулираме машини елементи.

Разработена сцена

Участниците в курса ще започнат от манипулиране на прости геометрични фигури (куб, цилиндър, сфера и пр.), ще се научат как да ги ползват за изграждането на по-сложни конструкции и собствени модели.
Курсът ще приключи с принтиране на най-добрите модели на 3D принтер.

Възраст: ученици от 12г. до 18г.
Задължително условие: За участие в тази група е необходимо да разполагате с личен лаптоп, на който работи “Blender”. При въпроси за необходимия софтуер просто ни пишете.
Цел: Придобиване на базови умения за работа със софтуер за 3D моделиране и анимации “Blender”.
Продължителност: 42 часа, разпределени в 14 дни по 3 астрономически часа.

Позвънете на телефона на Академията в града, в който се интересувате от 3D курс, понеже тези курсове се организират по-рядко.

Пример за разработена от ученици сцена и анимация