От (робо) ученик до (робо) преподавател

И така. … … Точка.

Да започнем с наистина “важните” въпроси:

  1. Нека f(x) е полином с цели коефициенти. Да се докаже, че съществуват безбройно много прости числа p такива, че f(x) сравнимо с 0 по модул p има решение.
  2. Да се докаже, че ако n е естествено и а е цяло, а p е просто и p дели н-тия циклотомичен полином в а, то тогава p дели n или p е сравнимо с 1 по модул n

Днес искам да ви разкажа за Иван Божилов, преподавател в Робопартанс, първият, който затвори кръга и от ученик участвал в състезание по роботика преди няколко години, сега вече е част от преподавателския екип. А Иван несъмнено има какво да разкаже на учениците. И между другото, успява да реши горните важни въпроси в крайно време.

Разбира ли Иван Божилов от роботика и информационни технологии? – да, той беше движеща сила в най-доброто представяне до този момент на български отбор в международното състезаните по роботика FIRST LEGO League. Преди време участва и в един предизвикателен проект – ДоминобоТ, роботът, който нарежда домино. Има доста състезания по математика и програмиране зад гърба си и продължава да представя България по света.

В подготовка за състезание

Защо би отишъл Иван Божилов да учи в чужбина? – за да може да научи много. Не за да бяга или да се крие. А да постигне още повече (може би Робопартанс в чужбина 🙂 )

Може ли да се спори с Иван Божилов? – съществуват митове, че преди много време един изключително интелигентен извънземен живот се опитал да надделее в спор с Иван Божилов, но тъй като това щяло да застраши цялостта на вселената, спорът бил прекъснат. Чък Норис още се колебае дали да влезе в спор с Иван по определени въпроси. (Тук няма усмивка, защото съм сериозен :|)

Така. … … Втора точка.

Преподавател не е мръсна дума. Преподавател не означава обиден, напрегнат и изморен. Преподавател не е човек, който дава на учениците всички отговори.

Преподавателят обаче знае как и какви въпроси да задава. Иван знае доста въпроси, като например:  “… да се докаже, че съществуват безбройно много прости числа p такива, че f(x) сравнимо с 0 по модул p има решение“. Радвам се, че познавам немалко такива преподаватели и че всеки от тях може да задава различни и интересни въпроси.

Related Posts

Leave a comment