Mindstorms @ TUES

Вторият срок на учебната 2008/2009 беше доста интересен за учениците от ТУЕС – http://www.elsys-bg.org.

С група от 10 ученика и с помощта на Любо Чорбаджиев организирахме и проведохме кръжок по роботика.  Повече информация и много филмчета може да се намерят на http://lubo.elsys-bg.org/?page_id=382

Целта на кръжока бе не просто да се забавляваме с легота, но и да положим основите на програмирането и да покажем един подобен на C език – Not eXactly C. Концетрирахме се повече върху програмирането отколкото върху конструирането. Смятам, че намерихме подходящата среда.

Кръжокът бе доста ползотворен и със сигурност ще го проведем и другата година. Но вече си мисля за два срока…

Comments (2)

Страхотна инициатива. Защо не пуснете теми за дипломни работи, свързани с хардуера и софтуера на Lego Mindstorms?

Имах такива идеи за тази година. Бих искал обаче роботите да придобият малко по-голяма популярност. Догодина можеби ще е по-подходящо.
Ако и ти имаш някакви идеи ще е много добре 🙂

Leave a comment