Десислава Симова

Ръководства на Обществото ни

Birthday: 22 May

School: 33 Language School “St. Sofia”

University: SU “St. Kliment Ohridski” – Bachelor – Journalism, Master – Public Communication

Special abilities: Eats chocolate in large quantities and does not regret

Hobby: Photography, All kinds of games – board, card, PS, PC

Visual Proofs: https://www.facebook.com/Albena.Zografova.Photography

Contacts: d.simova@robopartans.com +359 882 87 17 22

Рожден ден: 22 май

Училище: 33 ЕГ „Св. София“

Университет: СУ „Св. Климент Охридски“, Бакалавър – Журналистика, Магистър – Публична комуникация

Специални сили: Да яде шоколад в огромни количества и да не съжалява за постъпката си

Хоби: Фотография и всякакви игри – компютърни, конзолни, бордови, карти

Контакти: d.simova@robopartans.com +359 882 87 17 22