Модул 1

Първо ниво "Фи"

Първото ниво на курса по „Роботика с Лего“. Включва познаването на сензорите за допир, за светлина, за разстояние и за звук, владеене на основните конструкции с два до три мотора и работа с основните програмни конструкции: условие, цикъл, инструкции (за движение, за изчакване на определено условие). Целта на нивото е да запознае учениците с възможностите на комплектите и да постави основите за участие в следващото ниво.

Второ ниво "e"

Втората част от курса „Роботика с Лего“. Ниво ‘е’ разглежда мобилни роботи с усложнени конструкции с до 3 мотора и задачи базирани на познатите сензори за допир, светлина, разстояние и звук. Разглеждат се различни вариации на сглобяване на моторите към конструкциите. Роботите вече не използват само стандартните две гуми, прикрепени към два отделни мотора. Задачите позволяват повече творчество от страна на учениците. Разглеждат се зъбни предавки и методи за повишаване на скоростта или тягата на робота. Нивото завършва със състезание по роботско сумо.

Модул 2

Трето ниво "Пи"

Третото на курса по „Роботика с Лего“. В занятията се конструират роботи животни и се търсят решения за начина им на придвижване. Предоставят се само части от всяка конструкция като учениците сами търсят начин да я довършат. Въвеждат се абстракции като групиране на блокове и използване на променливи. Роботите започват да стават „по-умни“, като пазят вътрешно състояние, запомнят предишните си действия и на тази база определят следващите си стъпки.

Четвърто ниво "i"

Четвъртото от курса „Роботика с Лего“. В много от занятията отборите работят върху един робот, като всеки отбор е отговорен за правилното реализиране на поетата от тях функционалност. Задълбочено се разглеждат задаването на входни стойности и използването на изходните стойности на всички блокове. Широко се използват променливи от трите основни типа: Integer, Boolean, Text. Роботите вече пазят богато вътрешно състояние, могат да броят, да изчисляват, да се обосновават логически, с помощта на което взимат много по-правилни решения.

Модул Състезателна роботика

Основи на състезателната роботика

В курса „Основни умения в състезателната роботика“ учениците учат основните правила за конструиране на успешен състезателен робот. Учат се да придвижват робота си прецизно по състезателното поле и да манипулират обекти със и без двигатели. Показва се, че на полето има скрити свободи и учениците трябва да мислят нетрадиционно, както относно приставките на робота си, но и относно захода на робота към всяка една мисия.

Решаване на поле

В това ниво помагаме на учениците да изградят своя стратегия за решаване на състезателното поле, за да съберат максимален брой точки в даденото време. Решават се задачи за оптимизация и рационален подход към проблемите. Учениците работя с един или два робота и трябва да постигнат добро ниво на работа в екип, за да успеят да разпределят задачите си равномерно и след това да съберат всички отделни решения в цялостна стратегия.

Модул 3

Пето ниво Пи++

В ниво Пи++ учениците ще затвърдят знанията си за променливи. В занятията се конструират още различни роботи-животни, които ще търсят решения за начина им на придвижване. Предоставят се само части от всяка конструкция като учениците сами търсят начин да я довършат.В много от занятията отборите работят върху един робот, като всеки отбор е отговорен за правилното реализиране на поетата от тях функционалност. Задълбочено се разглеждат задаването на входни стойности и използването на изходните стойности на всички блокове. Ще търсят по-оптимални решения и ще решават по-сложни задачи.

Шесто ниво i++

В ниво i++ ще научат как да управляват роботите си чрез bluetooth. След като научат bluetooth управлението, ще могат да програмират роботите да контактуват по между си. В края на модула ще направят роботски радар, който създава карта на дисплея за околностите на робота.