Учениците трябва да имат завършен първи клас, да могат да четат и да пишат свободно на компютър.
Можете да се запишете най-рано във втория срок на първи клас.

Занятията за ученици 1 клас са по 2 астрономически часа.
През учебната година курсовете са веднъж седмично, съставени от 14 занятия (един модул). Всеки модул е с продължителност от един учебен срок. Курсът за ученици 2-3 клас е с продължителност от 2 години, разделен в 4 модула.

График на групите през лятната ваканция 2019-та година


График на занятията по дни

Занятия през лятото