Занятията за ученици 4-7 клас са по 3 астрономически часа. През учебната година курсовете са веднъж седмично, съставени от 14 занятия (един модул). Всеки модул е с продължителност от един учебен срок. Курсът за ученици 4-7 клас е с продължителност от 2 години, разделен в 4 модула.
През лятната ваканция занятията са 7 на брой (едно ниво е половин модул).

Всички ученици след 5-то ниво (включително) използват отстъпка, която е в размер на 20% от таксата.

 

График на групите през учебната 2019/2020-та година

За учениците, които за първи път ще посещават курсове, началното ниво е „ниво 1.0“.
Регистрацията ще ви пренасочи към нашия сайт fllcasts.com, където се намират и уроците ни.
Вижте описания на модулите

График на занятията по дни

Занятия събота

Занятия неделя