Занятията за ученици 2-3 клас в модули А, Б, В и Г са по 2 астрономически часа. Модули Д и Е са по 3 астрономически часа, тъй като конструкциите на роботите стават по-сложни. През учебната година курсовете са веднъж седмично, съставени от 14 занятия (един модул). Всеки модул е с продължителност от един учебен срок. Курсът за ученици 2-3 клас е с продължителност от 2 години, разделен в 4 модула. През лятната ваканция занятията са 7 на брой (половин модул).

Всички ученици след 5-то ниво (включително) използват отстъпка, която е в размер на 20% от таксата.

График на групите през учебната 2018/19-та година

За учениците, които за първи път ще посещават курсове, началния модул е модул „А+Б“.
Вижте описания на модулите

График на занятията по дни

Занятия събота

Занятия неделя