Занятията за ученици 8-12 клас са по 3 астрономически часа. През учебната година курсовете са веднъж седмично, съставени от 14 занятия (един модул). Всеки модул е с продължителност от един учебен срок. През лятната ваканция занятията са 7 на брой (половин модул). Нивата за тези ученици са с по-голяма сложност и изискват предварителни познания.

Курсът по 3D моделиране и анимиране през учебната година е само за ученици минали курса по 3D моделиране през началото на септември (първо ниво).

График на групите през лятото на 2018-та година


* от 6ти до 10ти септември включително няма занятия;
** Цените са без отстъпка от 20% за стари наши ученици;

График на занятията по дни

Занятия събота

Занятия неделя

Занятия през лятото