Занятията за ученици 4-9 клас са с продължителност от 3 астрономически часа с продължителност от 14 занятия и цена 318 лв.
През лятната ваканция занятията са 7 на брой (едно ниво е половин модул).

График на групите за 4-7 клас през лятото на 2019 година

Занятия през лятото