Занятията за ученици 4-9 клас са с продължителност от 3 астрономически часа с продължителност от 7 занятия (половин модул) и цена 159 лв.

График на групите за 4-7 клас през учебната 2018/19 година

График на занятията по дни

Занятия събота

Занятия неделя