Занятията за ученици 4-9 клас са с продължителност от 3 астрономически часа с продължителност от 14 занятия и цена 318 лв.

График на групите за 4-7 клас през учебната 2018/19 година

График на занятията по дни

Занятия събота

Занятия неделя