Занятията за ученици 2-4 клас в модули Ъ, А, Б, В и Г са по 2 астрономически часа. През учебната година курсовете са веднъж седмично, съставени от 14 занятия (един модул). Всеки модул е с продължителност от един учебен срок. Курсът за ученици 2-4 клас е с продължителност от 2 години, разделен в 4 модула. Курсът за ученици 2-4 клас е с продължителност от 2 години, разделен в 4 модула.
През лятната ваканция занятията са 7 на брой (едно ниво е половин модул).

График на групите за 2-4 клас през лятото на 2019

Занятия през лятото