Ниво 3.0

Ниво 3.0 е пета част от курса по “Роботика с лего”, предназначена за ученици от 5-ти, 6-ти и 7ми клас.

В това ниво започваме да въвеждаме работа с данните, измерени от сензорите. Въвежда се понятието алгоритъм и в програмите се правят изчисления без предварително да са известни стойностите, с които се пресмята. Програмните блокчета си обменят информация с помощта на жичките за данни. Роботите разглеждат проблемите на охраната и сигурността, изграждат се различни алармени системи и се разглеждат физическите принципи на различните методи за охрана.

Продължителност:

7 занятия от по 3 астрономически (4.5 учебни) часа