Целта на този курс е да въведе учениците в използването на популярен език за програмиране като Python.
Учениците програмират някои познати лесни игри като Камък-Ножица-Хартия, Не-се-сърди-Човече и Морски Шах и след това продължават със създаването на свои свои игри, които никой не е измислял до сега.
В курса има замислени три такива игри, които целят да покажат на учениците как да разчупят рамките на познатото и да започнат да творят смело.
Не се изискват предварителни познания в Python, но ако разполагат с такива със сигурност ще са им от полза.