Ще заменят ли роботите хората? Да. Но не това е проблемът. Това е решението!

Роботите и като цяло технологичните решения ще заменят почти всеки аспект от човешкия труд. Това няма да се случи бавно и постепенно, в процес на векове, така че обществото ни да се адаптира, както се е случвало последните около две столетия. Това ще се случи радикално в рамките на десетилетия. Не знам, в кои точно десетилетия, но не са никак далеч и даже вероятно сега сме в тях.

Robotic Manufacturing

Проблемът не е в това, че роботите чрез своя труд, “ще ни вземат работата” и ще генерират богатство. Проблемът, както Свивън Хокинг казва е, в начинът по който това богатство ще се разпределя:

If machines produce everything we need, the outcome will depend on how things are distributed.” (бг превод по смисъл: Ако машините произвеждат всичко от което имаме нужда, ще е важно как резултатът от техния труд се разпределя.). Някой дори отиват толкова далеч, че да интерпретират ситуацията като –  “Проблемът не е в машините. Проблемът е в капитализма”. Хората притежаващи машините ще могат да генерират все повече и повече богатство, което все повече и повече да се концентрира в тях.

В съвременния свят богатите стават все по-богати, бедните все по-бедни. Ето един кратък източник по темата – http://www.bbc.com/news/business-32824770, но реално има невероятно много университетски проучвания, статии, книги и статистическа информация за последните 2 столетия, които показват точно увеличаването на разликата между богатите и бедните. Тоест това е текущата ситуация. Това е светът, в който живеем съвременно. Богатството се генерира, но не се разпределя.

Можем само да предположим, че ако машините извършват целия труд, то светът просто няма да може да съществува по същия начин и това е шанс да се сложи края на постоянно увеличаващата се разлика, между богатите и бедните.

 

 

Leave a comment