Икономически симулатор в Майнкрафт

Инженери, но трябва да се научим и да продаваме!

Година по-късно в образователния ни сървър вече има добавени и пари и възмосността да се търгуват предмети и ресурси. Крайната ни цел да можем да обявяваме инфраструктурни проекти в сървъра и играчите да кандидатстват с предложения, като при изпълнена работа ще им се заплаща по сключения договор.

До тогава обаче има време, и за начало нека да опиша как е изградена и функционира икономиката ни.
Два плъгина работят заедно: iConomy и ChestShop.

Парите

iConomy отговаря за наличието на валута и портфейлите на играчите. Важните комади там са две:

  • /money – за да проверите с колко пари разполагате
  • /money pay [играч] [пари] – ако искате да датете част от парите си на друг играч

Валутата е Дракон и Елен, като един Дракон е равен на 100 Елена (1дн = 100ен)
Играчите започват с 1500дн, а ако са ученици на училището по роботика получават 500дн бонус.

Търговията

ChestShop от своя страна отговаря за отварянето на магазини и търговията. До сандък поставяте табела в следния формат:

  1. ред: “празен”
  2. ред: “1”
  3. ред: “B 100 : 75 S”
  4. ред: “Diamond”

Това ще е магазин в който купува/продава диамант по 1 брой на веднъж, като копувача би го купил за 100дн (Buy 100 :) или би го продал за 75дн (: 75 Sell).
Цената Buy е от ляво, затова с ляв клик на табелата се купува от магазина, а с десен се продава.
Ако не знаете правописа на някой предмет вземете предмета в ръка и напишете /iteminfo.
Приблизителен ценоразпис на админския магазин можете да намерите в следните два документа “Блокове и предмети” и “Отвари”. Магазинът се намира над пропастта в главния град. Изглед към него от сателит: http://mcmap.robopartans.com:9009

Нежелани сделки

Можете да създадете магазини само за купуване чрез ред 3 във вида “B 100”, или само за продаване чрез реда “S 75”.
Друга техника е да запълните всички слотове на сандък с блокчета пръст и да оставите едно свободно за купуване. Така няма да ви продадат повече предмети от колкото са ви нужни.

Земя и територии

Вече е възможна и търговия със земяGriefPrevention позволява да се купуват и продават блокове за територия с командите /sellclaim и /buyclaim. Можете да си купите един блок за 1,50дн и да продадете блок за 1,00дн.

Данъци

За добро или лошо в сървъра има и два данъка. Единият е такса за разкриване на магазин – 20дн при създаване на нов сандък с табела. Преценявайте внимателно къде и какво искате да търгувате. Лековатото правене на магазини бързо ще ви изсмуче парите.

Втората такса е данък смърт – при умиране на играч му се удържат 2дн за съхранение на вещите в DeathChest. Целта на тази такса е да стимулира играчите да се пазят и да намали замърсяването с ковчези в сървъра.

Проектите

При наличието на толкова много кораби и пристанища имаме нужда от плавателен канал който да свърже Западно Море и Източния океан. Канала трябва да се намира в тази област на картата, а екипът с най-добър проект ще получи финансиране за да прокопае канала, като след това ще има изключителни права да взима такси на преминаващите кораби.

Втори по-малък проект е за изграждане на улици и улично осветление в Главния град.

Отново очакваме предложенията ви на адрес мц ат робопартанс точка ком

Leave a comment