Доказателство, че образованието не трябва да е прозрачно

Кратка история за това как елитни ученици, вече мъже, от 12-ти клас на ТУЕС останаха на поправка, в 12-ти клас, не успяха да се явят на матури, предизвикаха редица срещи между родители, ученици и преподаватели и невероятно неразбиране от страна на всеки гледащ отстрани. (ех как мряза оценяването)

Да допуснем противоположното:

Образованието е прозрачно.

(следователно) => Всеки един от изучаваните предмети/теми са прозрачни;

=> Всеки аспект от изучавания предмет/тема е прозрачен; (качен в Интернет месеци по-рано http://lubo.elsys-bg.org/databases/)

=> Процесът, критериите и начините на оценяване са прозрачни; (качени в Интернет месеци по-рано http://lubo.elsys-bg.org/databases/)

=> Всеки един Интернет потребител може да види какво е предал даден ученик; (https://github.com/thebravoman/elsys-db-practices)

=> Не е възможно ученик предал “празен лист” да “мине” само защото е 12-ти клас; (въпреки, че по време на изпита всеки може

 1. да използва Интернет;
 2. да използва всички предварително подготвени материали подготвени вкъщи;
 3. да вземе изпита от ВКЪЩИ АКО ЖЕЛАЕ;
 4. да се яви на изпит без квестори и хора, които да го наблюдават;
 5. Няма наизустяване. Необходимо е просто желание. Общо взето точно както работи един програмист;
 6. И куп други неща описани на http://lubo.elsys-bg.org/2014/04/19/subd_discussion_invitation/;

Така се получава не Open Book изпит. Така се получава Open Everything изпит 🙂 )

=> Има ученици, които не успяват да завършат 12-ти клас;

=> Всичко се обърква и не е както трябва:

 1. Учениците “губят” – от времето и желанието си защото не могат да кандидатстват;
 2. Родителите “губят” вложените време и средства;
 3. Преподаватели “губят” енергия с допълнителни поправки, съставяне на задачи, проверки;

=> Всички губят от чистата проява на проста Принципност

=> Трябва да бъдем безпринципни

 1. Да не се занимаваме много много, защото ще загубим от почивката си през лятото;
 2. Да подскажем лекичко тук и там и по-важно, да знаем как да подскажем;
 3. Да проявим чиста пристрастност към “любомите ни ученици”;

=> Чрез допускане на противното доказахме, че да бъде всичко както трябва, образованието не трябва да е прозрачно.

“Трябва да бъдем безпринципни в образованието” на фона на днешния празник и “Напред! Науката е слънце” – Абсурдно ли ви звучи? На мен също. Но както знаем само злото си служи с крайности, затова ще съм благодарен и на вашето мнение по въпроса (коментарите отдолу).

Leave a comment