Библиотеки реализират академии по роботика, с външно финансиране?

2959826262_9b724b5a72

Преди няколко дни с нас се свърза представител на библиотека във Враца. За всички нас е ясно състоянието на библиотеките в страната. Виждали сме го. От Враца обаче търсят възможности да направят библиотеката съвременна и полезна за учащите се.

Те възнамеряват да кандидатстват по следната програма http://www.eifl.net/call-proposals с цел реализиране на локална академия по роботика. Крайният срок е 31 януари 2014.

Споделяме тази информаци и с всички вас. Средства има. Възможности има. Ако ръководите библиотека или познавате хора, които ръководят библиотеки, споделете тази информация с тях. Може да се окаже изключително полезна.

Leave a comment