Кирил Митов в групата за разработка на нов държавен стандарт за програмисти

momn

Преди няколко месеца, представители от МОМН се обърнаха към мен и от тогава имам възможност да съдействам на разработката на нов държавен стандарт за професията “Системен програмист”.

Идеята е проста – стандартът трябва да показва с какви знания трябва да разполага един програмист при завършване на средното си образование, за да може да се реализира успешно. Аз лично съм радостен, че мога да допринеса със знанията си на програмист, собственик на бизнес и преподавател към разработката на стандарта. Преди няколко седмици получих и това писмо за благодарност от МОМН.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Г-н Кирил Митов

Управител на

Робопартанс „ООД“

Уважаеми господин Митов,

През периода 2012-2013 година Министерството на образованието, младежта и науката изпълнява дейностите по втората фаза на международния проект “Европейски интеграция на Югоизточна Европа II. Европейската интеграция на икономики и пазари на труда чрез TVET”, координиран от GIZ, Магдебург, Германия. В рамките на проекта с участието на немските експерти се разработва държавното образователно изискване за придобиване на квалификацият по професия “Системен програмист” чрез прилагане на новите европейски инструменти и добри практити.

С удоволствие изразявам своята благодарност на Вас и на ръководената от Вас фирма за оказаното съдействие на Министрерството на образованието, младежта и науката при изтогвяне на държавните квалификационни изисквания за професията “Системен програмист” през 2012-2013 година. Смятам, че участието Ви в работните групи и оказваната подкрепа като програмист и предприемач от сферата на бизнеса, спомагат за изграждането на съвременен стандарт, отговарящ на изискванията на пазара на труда.

Информационните технологии (ИТ) и компютърните науки имат своята богата история в България с постижения на ученици в локални и междунсародни състезания. Отрасълът е изключително перспективен и Вашата съпричастност към проблематиката на професионалното образование е фактор за бъдещите успехи на учениците в професионалната им реализация. ИТ секторът е и основен източник на знание, което българските специалисти могат да предоставят на света.

Благодарение на Вашето досегашно участие в работните срещи по българо-германския проект и на бъдещото съдействие от Вас и Вашия екип ще бъде изграден един актуален за нуждите на практиката държавен стандарт за обучение по професията “Системен програмист”

Евгения Костадинова

Директор на дирекция “Образователни програми и образователно съдържание”

Ето го и писмото снимано:

Страница 1

Страница 2

Leave a comment