Проект на търновски ученици за четириизмерна интелигентна къща сред 16-те най-добри в света

Тази статия я разработи и любезно предостави господин Даниел Денев от ПМГ “Васил Друмев” във Велико Търново

The 4D Dymaxion House 

Разработката е на младите изобретатели от ПМГ „Васил Друмев” членуващи в клуб РОБОТИКА създаден към училището по европейският проект „УСПЕХ”
Отборът се нарича TEACHBEES (Техно-Пчели)

СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ 16 ПРОЕКТА В СВЕТА ПОПАДНА ИНТЕЛИГЕНТНАТА КЪЩА НА МЛАДИТЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ ОТ КЛУБА ПО РОБОТИКА в Природо-математическата гимназия „Васил Друмев” във Велико Търново. 
Макетът на четириизмерната сграда, която може сама да си произвежда ток, да се върти според слънцето и да променя интериора си, беше представена вчера. Учениците и техният ръководител Даниел Денев показаха на любопитните си гости всички екстри на къщата, която е висока 1.20 м и с диаметър е 90 см. В нея са вградени всички микроконтролери, сензори и слънчеви батерии, както е според изискването на проекта. 

Четириизмерната къща е част от световна състезателна програма, наречена „ХИТ челиндж” (HIT Challenge). ХИТ (HIT) е Холандският институт по технологии (сензори и роботика), който със спонсорството на „Филипс” провежда конкурса за интелигентни сгради. Състезанието е световно. За да стигнат до него, нашите ученици са се класирали първи в България. Попадайки сред 16-те най-добри отбори в света, момчетата и момичетата имат шанса да останат в историята на Холандския институт по роботика и „Филипс”, защото организаторите на това състезание имат право да заимстват от техните иновативни идеи.

Всеки етаж в четириизмерната къща е във формата на шестоъгълник по аналогия на пчелните кутии. Шестоъгълниците могат да се въртят около кула в центъра на сградата. А самият център представлява извита стълба, която също е навита около кулата. Къщата може сама да размества стаите, да променя големината им и местоположението на мебелите в тях. 

Всичко за учениците и Даниел Денев започнало с една кутия, пълна със сензори и микроконтролери изпратена от „Филипс” и Институтът за Технологии Ханзе HIT. В пратката нямало инструкции нито за производителят, нито за начина на използване, но пък децата се оказали късметлии, защото микроконтролерът, който е една от най-важните части в проекта, им е вече добре познат. Микроконтролерът е изчислително устройство, което съхранява програми, обясняват децата и допълват, че тяхната къща ще може да се управлява през интернет с Етернет протокол. Което значи „протокол за обмен на данни през интернет”, или още протокол за комуникация. 


„Четириизмерната къща не е фантастична идея, тя е патентована от Бъксминстър Фулър още през 1928 г., който е останал в науката като Бъки. Реално неговата къща е триизмерна, защото по онези разбирания четвъртото измерение е времето, а ние, хората, не можем да се движим в него. Къщата обаче може, обясняват учениците, докато учителят им показва първите части на макета за бъдещата интелигентна сграда”, обяснява учителят по информатика Даниел Денев.

Клубът по роботика е създаден по програмата на Министерството на образованието, науката и младежта. В него учениците се учат да правят малки учебни роботи за следене на линия със светлинни сензори, разработват и една роботизирана ръка със сервомашинки, които се управляват от датчици. „Това е ръкавица от плат, която сме облекли, образно казано, със сензори за огъване на пръстите. Сензорите управляват машинки, които изтеглят жилата. А те от своя страна задвижват пръстите. Така че – да, тази ръкавица би могла да замества и човешка ръка”, обяснява г-н Денев.

1
ПМГ “Васил Друмев” Велико Търново, снимка 1

2
ПМГ “Васил Друмев” Велико Търново, снимка 2

3
ПМГ “Васил Друмев” Велико Търново, снимка 3

4
ПМГ “Васил Друмев” Велико Търново, снимка 4

5
ПМГ “Васил Друмев” Велико Търново, снимка 5

 

Leave a comment