Занятията за ученици 4-7 клас са с продължителност от 3 астрономически часа. Провеждат се веднъж седмично в рамките на 7 седмици, което е едно ниво. Групите са от 6 до 10 деца. Курсът за ученици 4-7 клас е с продължителност от 2 години, разделен в 8 нива.

График на групите за 4-7 клас през първия срок на учебната 2016/2017 годинаГрафик на занятията по дни

Занятия събота

Занятия неделя