Занятията за ученици 2-3 клас са с продължителност от 2 астрономически часа. Провеждат се веднъж седмично в рамките на 7 седмици, което е едно ниво. Курсът за ученици 2-3 клас е с продължителност от 2 години, разделен в 8 нива.

График на групите за 2-3 клас през първия срок на учебната 2017/2018 година


График на занятията по дни

Занятия събота

Занятия неделя