Занятията за ученици 4-9 клас са с продължителност от 3 астрономически часа. През учебната година курсовете са с продължителност от 14 занятия (един модул), веднъж седмично, в рамките на един учебен срок и таксата за един модул от 62 учебни часа е 2×179 лева.

График на групите за 4-7 клас през 2019/2020 година

График на занятията по дни

Занятия събота

Занятия неделя