Занятията за ученици 2-3 клас са с продължителност от 2 астрономически часа. През учебната година курсовете са веднъж седмично, съставени от 14 занятия (един модул). Всеки модул е с продължителност от един учебен срок. Курсът за ученици 2-3 клас е с продължителност от 2 години , разделен в 4 модула. През ваканциите занятията са 7 на брой (половин модул).

График на групите за 2-3 клас през учебната 2019/2020 година

График на занятията по дни

Занятия събота

Занятия неделя