Перник

Защо роботика е нужна на децата?

Курсовете по роботика са един много полезен начин Вашето дете да се забавлява и учи. Може да усвои много практически знания, а също така и да приложи наученото в училище по физика, математика, информационни технологии.

С комплектите LEGO Mindstorms децата могат да разработват, програмират и тестват модели от заобикалящия ни свят (пр: роботи животни).

Нашата цел:

Да покажем на децата, че да се учиш е забавно и математиката, физиката, механиката и програмирането са навсякъде около нас.

гр.Перник

email: sofia (at) robopartans (dot) com

Телефон: +359 882 035343

Aдрес: гр.Перник, ул. „Търговска“ 13, ет.3

1-2-3 kлас

Занятията по роботика и програмиране с ЛЕГО за ученици 1, 2 и 3 клас са с продължителност от 2 астрономически часа. Курсът за ученици 2-3 клас е разделен в 10 нива, всяко по 7 занятия и в тях работим освен върху познанията по роботика и върху екипната работа, разрешаването на пробелеми чрез експерименти и грешки, самостоятелна работа и задаването на правилни въпроси.

Курсът за 1-ви клас е подготвителен, фокусът е върху това детцата да се запозанят с роботиката, да свикнат с регулярните занимания и поставянето и изпълняването на задачи подобно на училищната атмосфера. Предвид възрастта им ги подпомагаме в четенето на материалите и разбирането на задачите. Те от своя страна се адаптират според индивидуалните им възможности на децата.

4-7 Клас

Занятията по роботика за ученици 4-7 клас са с продължителност от 3 астрономически часа. Курсът за ученици 4-7 клас е разделен в 10 нива, всяко по 7 занятия.

Такси и отстъпки

Отстъпка
10% отстъпка от цялата такса при записване на братя/сестри, участващи едновременно в групи.
Такси
  • Ученици 1-3 клас 14 занятия–  290 лв. или 2 Х 150 лв.
  • Ученици 4-7 клас 14 занятия – 370 лв. или 2 Х 190 лв.

Отказ от курс при вече заплатена такса

  • При отказ до една седмица преди или след началото на курса заплатената такса може да се върне, но от нея ще бъдат удържани 60 лв. за регистрация.
  • При отказ повече от седмица след началото на курса и при внесена пълна такса се възстановява сумата, като се удържат 60 лв. за регистрация и таксата за проведените занятия.
  • При отстраняване на курсист от ниво заради възпрепятстване на занятия Училище по роботика Robopartans не се задължава да възстановява каквато и да е сума.